Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 92936
TitluData publicarii
Următoarea pagină
privind eliberarea domnului Alexandru PARFENI
din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni
 (DPO1156/2019)
10.05.2019
сu privire la reperfectarea unor licențe de emisie
 (DCA18/62/2019)
10.05.2019
privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar
şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea
financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor
nr. 216 din 28 decembrie 2015
 (OMFC67/2019)
10.05.2019
cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.24:2019
„Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere
și reparație a drumurilor publice
 (OMEI94/2019)
10.05.2019
privind conferirea de distincții de stat
 (DPO1154/2019)
10.05.2019
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice
şi Tehnologia Informaţiei nr. 08 din 25 februarie 2010
 (HANRCETIC38/2018)
10.05.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58 din 21 decembrie 2010
pentru aprobarea Procedurii privind administrare aresurselor de
numerotare telefonică
 (HANRCETIC64/2018)
10.05.2019
cu privire la aprobarea cerințelor tehnice referitoare la eliberarea
certificatelor controlorilor de trafic aerian (CT-ATCO) și a cerințelor
tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic
aerian (CT-ATCO.MED)
 (OAEC24/2019)
10.05.2019
cu privire la înregistrarea preţurilor
de producător la medicamente
 (OAMDM109/2019)
10.05.2019
сu privire la mediatizarea unor campanii sociale
 (DCA18/63/2019)
10.05.2019
сu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului
în trimestrul I al anului 2019
 (DCA18/64/2019)
10.05.2019
cu privire la aprobarea modelelor de formulare aferente procedurii
de eliberare, prelungire și modificare a licenței de emisie
 (DCAC17/58/2019)
10.05.2019
cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă
constituite de partidele politice și blocurile electorale în vederea colectării
semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții
uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2252/2019)
10.05.2019
cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă
constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților
independenți pe circumscripții uninominale la alegerile parlamentare
din 24 februarie 2019
 (HCEC2253/2019)
10.05.2019
cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea
Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării
alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2254/2019)
10.05.2019
cu privire la acreditarea experților electorali internaționali
din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan
în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 
 (HCEC2255/2019)
10.05.2019
cu privire la acreditarea experților electorali internaționali
din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea
monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2256/2019)
10.05.2019
cu privire la acreditarea experților electorali internaționali
din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei în vederea
monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2257/2019)
10.05.2019
cu privire la acreditarea experților electorali internaționali
din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan
în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2258/2019)
10.05.2019
cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din
partea Senatului Republicii Polone în vederea monitorizării

alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2259/2019)
10.05.2019
Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.