Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 92577
TitluData publicarii
Următoarea pagină
cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2018–ianuarie 2019
şi încorporarea în serviciul militar în aprilie–iulie 2019
 (HGO177/2019)
22.03.2019
cu privire la modificarea punctului 68 din Regulamentul circulației rutiere,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009
 (HGC178/2019)
22.03.2019
cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale
şi a unor prestaţii sociale de stat
 (HGO186/2019)
22.03.2019
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a
pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea

 pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017
 (HGC187/2019)
22.03.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative
 (DPO1133/2019)
22.03.2019
cu privire la transmiterea unui bun imobil şi încheierea unui contract
 (HGO192/2019)
22.03.2019
сu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei
și la norma rezervelor obligatorii
 (HBN72/2019)
22.03.2019
cu privire la aprobarea modelului de notificare de efectuare
a transportului rutier în cont propriu
 (OMEI45/2019)
22.03.2019
D E C I Z I E
 (DCC14/2019)
22.03.2019
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Elena PRISACARI
 (DPO1132/2019)
22.03.2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative
 (DPO1135/2019)
22.03.2019
cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație
al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
nr. 245 din 2 mai 2007
 (HANREC26/2019)
22.03.2019
cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare
 (HCNPF11/3/2019)
22.03.2019
cu privire la radierea valorilor mobiliare din
Registrul de stat al valorilor mobiliare
 (HCNPF11/4/2019)
22.03.2019
cu privire la aprobarea Programului de transmitere a registrelor
deținătorilor de valori mobiliare ale băncilor și companiilor de asigurări
 (HCNPF11/7/2019)
22.03.2019
cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de
a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
 (OSF124/2019)
22.03.2019
R E C T I F I C A R E
 (RMO101/2019)
22.03.2019
cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 89
din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 (DPO1134/2019)
22.03.2019
privind convocarea Parlamentului nou-ales
 (DPO1137/2019)
22.03.2019
pentru modificarea unor acte legislative
 (LPC22/2019)
22.03.2019
Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.