Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 90654
TitluData publicarii
Următoarea pagină
privind promulgarea Legii pentru ratificarea
Înțelegerii, întocmite prin schimb de note,
cu privire la modificarea Acordului de grant,
întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul Japoniei
privind implementarea Proiectului „Agricultura
conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil
de gestionare a solurilor în Republica Moldova”
 (DPO916/2018)
09.11.2018
pentru promulgarea Legii privind modificarea
unor acte legislative
 (DPO926/2018)
09.11.2018
privind modificarea unor acte legislative
 (LPC159/2018)
09.11.2018
pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin
schimb de note, cu privire la modificarea
Acordului de grant, întocmit prin schimb de note,
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Japoniei privind implementarea Proiectului
„Agricultura conservativă – dezvoltarea
unui sistem durabil de gestionare a solurilor
în Republica Moldova”
 (LPO205/2018)
09.11.2018
cu privire la alinierea la măsuri restrictive
internaţionale ale Uniunii Europene
 (DMAEIE177-S-09/2018)
09.11.2018
cu privire la modificarea Regulamentului
Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului
 General nr.24/28 din 24.09.2016
 (OPGC47/26/2018)
09.11.2018
cu privire la aprobarea documentului normativ
CP G.04.05:2017 „Proiectarea izolației
termice a utilajului și a conductelor”
 (OMEI478/2018)
09.11.2018
privind conferirea de distincții de stat unui
grup de lucrători medicali de la Institutul
de Neurologie și Neurochirurgie
 (DPO920/2018)
09.11.2018
privind conferirea medaliei „Meritul Civic”
 (DPO919/2018)
09.11.2018
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului
Economiei nr. 129 din 28 iunie 2016
 (OMEIC509/2018)
09.11.2018
privind conferirea de distincții de stat unui
grup de angajați din cadrul Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență al Ministerului
Afacerilor Interne
 (DPO918/2018)
09.11.2018
pentru controlul constituționalității articolului
458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură
penală (efectul retroactiv al hotărârilor Curții
Constituționale în materie de drept
penal procedural)
(Sesizarea nr. 98a/2018)
 (HCC21/2018)
09.11.2018
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Fălești
 (HCEC1851/2018)
09.11.2018
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Glodeni
 (HCEC1852/2018)
09.11.2018
privind costurile de bază ale operatorului
sistemului de distribuție Î.C.S. „RED Union
Fenosa” S.A. pentru primul an, anul de bază,
de valabilitate a Metodologiei de calculare,
aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul
de distribuție a energiei electrice
 (HANRE287/2018)
09.11.2018
cu privire la înregistrarea preţurilor
de producător la medicamente
 (OAMDM308/2018)
09.11.2018
cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii
Naționale a Moldovei și la norma rezervelor
obligatorii
 (HBN268/2018)
09.11.2018
cu privire la stabilirea ratei amortizorului
anticiclic pentru expunerile din credite situate
în Republica Moldova
 (HBN269/2018)
09.11.2018
din Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 464/22
din 23 octombrie 2018
 (ECSMC1650/2018)
09.11.2018
pentru interpretarea prevederilor articolelor
1 alin. (3), 2, 7, 23 alin. (2), 38 alin. (1), 39
alin. (1), 75 și 141 alin. (1) lit. a) din Constituție
(Sesizarea nr. 41b/2018)
 (HCC23/2018)
09.11.2018
Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.