Platforma lex.justice.md este actualizată pînă la 31 mai 2019.
Versiunea actualizată a Registrului de stat al actelor juridice este disponibilă la adresa: www.legis.md.

 Гид пользователя
Статус: 
№ документа: 
Дата эмиссии:    
Дата публикации:    
Опубликован:   №:   
Текст: 
Искать: 
Метод:  Не показывать выдержки      
 
Парламент РМ 
 Конституция 
 Закон 
 Постановления 
 Кодекс 
Аппарат Президента РМ 
Конституционная Палата 
Счетная Палата 
Правительство РМ 
 Распоряжения 
 Распоряжения 
 Постановления 
Центральные специализированные органы публичного управления 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Конвенции 
Национальный Банк 
Национальная комиссия по ценным бумагам 
Autoritatile publice locale 
Другие эмитенты  
   
Всего найдено: 93245
ЗаголовокДата публикации
Следующая страница
cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre
a Parlamentului pentru aprobarea Raportului
privind executarea bugetului de stat pe anul 2018
 (HGO271/2019)
31.05.2019
 (HANRE112/2019) 31.05.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind furnizarea gazelor naturale
 (HANREC113/2019)
31.05.2019
cu privire la implementarea Planului măsurilor
de supraveghere, control şi eradicare a rabiei
la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019–2023
 (OANSA182/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 25g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a unor prevederi din articolul 325 alin. (1)
din Codul penal

 (DCC20/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii
Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 970/2017
(circumscripțiile uninominale [nr. 2])
 (DCC21/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor
prevederi ale articolului 18 alin. (2) din Legea nr. 105
din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor
[așa cum a fost modificată prin
Legea nr. 153 din 1 iulie 2016]
 (DCC31/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a articolului 23 alin. (2) din Codul de executare
 (DCC22/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 28g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a articolului 200 alin. (1) și (3)  din Codul
de procedură penală și a articolului 24 alin. (1)
lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului

(suspendarea provizorie din funcție)
 (DCC23/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a punctului 4
subpct. 8)  din Hotărârea Guvernului nr. 124
din 15 februarie 2013 și a articolului 4 alin. (18) din
Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997 pentru punerea
în aplicare a Titlului III al Codului fisca
 (DCC24/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a
articolului 2641 alineatul (3) din Codul penal
 (DCC25/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr.32g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a unor dispoziții din articolul 4 alin. (6) din Legea
nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare
a titlului IV din Codul fiscal
 (DCC26/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a articolului 11 alineatul (2) din Codul pena
 (DCC17/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a unor dispoziții din articolul 190 alin. (1)
din Codul penal și a articolului 326 alin. (1)
din Codul de procedură penală
 (DCC18/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 24g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a unor prevederi din articolul 163 alin. (1)
din Codul penal (lăsarea în primejdie în cazul
în care făptuitorul știa despre primejdie)
 (DCC19/2019)
31.05.2019
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării
postului de televiziune „Prime”
 (DCA20/67/2019)
31.05.2019
cu privire la prelungirea termenului de efectuare
a controlului privind circumstanțele de fapt asupra
sesizărilor parvenite la Consiliul Audiovizualului din
partea dlui Igor Jebuleac și dnei Arina Spătaru
 (DCA21/70/2019)
31.05.2019
cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile
participanților la referendumul  republican consultativ
din data de 24 februarie 2019, la situația din 4, 11, 18,
25 ianuarie 2019 și 1, 8 februarie 2019
 (HCEC2295/2019)
31.05.2019
cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile
concurenților electorali în campania electorală pentru
alegerile parlamentare din 24 februarie 2019,
la situația din 25 ianuarie 2019 și 1 februarie 2019
 (HCEC2296/2019)
31.05.2019
сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere
ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la
alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2300/2019)
31.05.2019
Следующая страница
    Copyright © Ministerul Justitiei.