HANREA101/2003
ID intern unic:  291364
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 101
din  24.06.2003
privind tarifele la energia electrică
Publicat : 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126-131     art Nr : 168
HANRE189 din 18.08.05, MO113-116/26.08.05 art.389
HANRE184 din 30.06.05, MO92-94/08.07.05 art.322
HANRE103 din 15.07.03, MO153/22.07.03 art.206

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică, metodologiilor de calculare şi aprobare a tarifelor, în scopul ajustării tarifelor la energia electrică în corespundere cu costurile reale pentru procurarea, transportarea, distribuţia şi furnizarea energiei electrice, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, cu punere în aplicare de la 1 iulie 2003:
1. Tarifele plafon de livrare a energiei electrice de către "RED Nord" S.A., "RED Nord - Vest" S.A. şi Î.C.S. "RE Chişinău" S.A., "RED Centru" S.A. şi "RED Sud" S.A., conform anexei.
2. Consumatorii rezidenţiali care nu primesc facturile de plată de la furnizori vor achita energia electrică consumată pînă la data de 1 iulie 2003 conform tarifelor anterior în vigoare, în termen nu mai tîrziu de 10 iulie 2003.
Ceilalţi consumatori vor achita plata în conformitate cu prevederile contractuale şi facturile primite de la furnizori.
     [Pct.3 abrogat prin HANRE184 din 30.06.05, MO92/08.07.05 art.322]
    [Pct.4 abrogat prin HANRE189 din 18.08.05, MO113-116/26.08.05 art.389]
    [Pct.5 abrogat prin HANRE184 din 30.06.05, MO92/08.07.05 art.322]
6. Se permite întreprinderilor energetice comercializarea energiei electrice cumpărătorilor şi consumatorilor, care efectuează plata anticipată în mijloace băneşti, cu reduceri de la tarifele plafon stabilite. Reducerile vor fi acordate, la discreţia furnizorilor, conform contractelor încheiate din contul rezervelor interne ale întreprinderilor, fără afectarea fiabilităţii serviciilor prestate şi menţinerii la nivelul cuvenit a securităţii tehnologice şi muncii.
7. Se abrogă de la 1 iulie 2003:
Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.43 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial nr.114-115 din 20.09.2001, art.275) cu modificările şi completările ulterioare prin hotărîrile ANRE  nr.61 din 28.05.2002 (Monitorul Oficial nr. 71-73 din 06.06.2002, art. 184), nr. 65 din 10.07.2002 (Monitorul Oficial nr.102 din 16.07.2002, art.233), nr. 70 din 06.12.2002 (Monitorul Oficial nr.170-172 din 13.12.2002, art.395);
Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 67 din 01.08.2002 (Monitorul Oficial nr.115-116 din 08.08.2002,  art. 250);
punctul 4 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 89 din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial nr. 99-103 din 06.06.2003, art. 139).

DIRECTORUL GENERAL
AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ               Nicolae TRIBOI
DIRECTOR                                                            Vasile CARAFIZI

Chişinău, 24 iunie 2003.
Nr. 101.
Anexă
la Hotărîrea Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică
nr.101 din 24  iunie 2003
Tarifele plafon la energia electrică

Categoriile de consumatori Tarif fără TVA (bani/kwh)
1. Livrarea energiei electrice de către Î.C.S. "RE Chişinău" S.A., "RED Centru" S.A. şi "RED Sud" S.A.  
- pentru consumatorii conectaţi la reţelele cu nivelul de tensiune 110 kV, care dispun în punctele de delimitare de echipament de măsurare intelectual 55,0
-   pentru   consumatorii   rezidenţiali   care   locuiesc  în blocurile locative echipate (conform proiectelor) cu plite electrice 60,0
- pentru alte categorii de consumatori[Pct1. al.3 modificat prin ANRE103/15.07.03, MO153/22.07.03 art.206 de la 15.07.03] 78,0 bani/kwh
2. Livrarea energiei electrice de către "RED Nord" S.A. şi "RED Nord - Vest" S.A.  
- pentru consumatorii conectaţi la reţelele cu nivelul de tensiune 110 kw, care dispun în punctele de delimitare de echipament de măsurare intelectual 55,0
-   pentru   consumatorii   rezidenţiali   care   locuiesc  în blocurile locative echipate (conform proiectelor) cu plite electrice 53,0
- pentru alte categorii de consumatori 70,0
3. Furnizarea energiei electrice la tarif opţional pentru consumatorii rezidenţiali de către "RED Nord" S.A. şi "RED Nord - Vest" S.A.  
- consum lunar pînă la 50 kWh* 55,0
- consum lunar de peste 50 kWh 1 ,65 lei/kwh

* În cazul cînd consumatorul are mai multe locuri de consum, limita de 50 kWh se referă la consumul sumar. Trecerea la tariful opţional se va efectua prin depunerea de către consumatorul casnic a unei cereri în scris la oficiile comerciale ale reţelelor de distribuţie. Revenirea la tariful de bază se va efectua în acelaşi mod.
Notă:
1. Pentru consumatorii industriali şi similari lor, care dispun de aparate corespunzătoare de evidenţă, plata pentru energia consumată se efectuează la tarife diferenţiate, în funcţie de orele de consum:
- între orele: 10-17, 20-22 în trimestrele I şi IV; între orele 10-20 în trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit;
- în orele de vîrf: 7-10, 17-20 în trimestrele I şi IV; în orele de vîrf 7-10, 20-22 în trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit;
- în orele de noapte 22-7 pe parcursul întregului an - cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.
Pentru consumatorii casnici, care dispun de aparate corespunzătoare de evidenţă, plata pentru consumul energiei în orele de noapte (de la orele 22 pînă la orele 6) se efectuează cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.
Aceste prevederi sînt valabile în cazul cînd contractele dintre furnizor şi distribuitor, şi respectiv distribuitor - consumator includ asemenea clauze.
2. Consumatorii cu puterea permisă de 50 kVA şi mai mult şi consumul lunar de energie activă de 10000 kWh şi mai mult vor compensa furnizorului consumul tehnologic în reţelele de distribuţie, în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile sale de utilizare. Criteriile după care sînt stabiliţi consumatorii care vor achita consumul tehnologic în reţeaua de distribuţie şi condiţiile de achitare sînt indicate în "Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţeaua de distribuţie în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor".
3. În tariful de livrare al energiei electrice de către întreprinderile de distribuţie sînt incluse cheltuielile legate de întreţinerea reţelelor inginereşti interne ale blocurilor de locuit, calculate pentru m2 de suprafaţă utilă pe an:
- pentru "RED Nord" S.A. şi "RED Nord - Vest" S.A. - 1,15 lei;
- pentru Î.C.S. "RE Chişinău" S.A., "RED Centru" S.A. şi "RED Sud" S.A. - 0,83 lei.