HGA194/2003
ID intern unic:  292510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 194
din  24.02.2003
cu privire la suspendarea acţiunii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 1546 din 2 decembrie 2002
Publicat : 28.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 207
    Abrogată prin HG81 din 02.02.04, MO22-25/06.02.04 art.201

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se suspendă acţiunea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1546 din 2 decembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind formarea şi gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 170-172, art. 1691), pînă la identificarea surselor de finanţare a dezvoltării viticulturii.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Dmitrii Todoroglo
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Ştefan Odagiu  
    Ministrul finanţelor                                                         Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 24 februarie 2003.
    Nr. 194.