HGC831/2002
ID intern unic:  295366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 831
din  21.06.2002
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 1340 din 4 decembrie 2001
Publicat : 01.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 936
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.1340 din 4 decembrie 2001 "Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art.1387) se  expune în redacţie nouă (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                         Vasile TARLEV

    Chişinău, 21 iunie 2002.
    Nr. 831.
"Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1340
din 4 decembrie 2001
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
    TARLEV Vasile                - Primul-ministru al Republicii Moldova, preşedintele
                                               Comisiei
    IOVV Vasile                     - prim-viceprim-ministru,vicepreşedinte al Comisiei
    ODAGIU Ştefan               - viceprim-ministru, ministrul economiei, vicepreşedinte
                                               al Comisiei
    TODOROGLO Dmitrii     - viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi industriei
                                                alimentare, vicepreşedinte al Comisiei
    CRISTEA Valerian           - viceprim-ministru, vicepreşedinte al Comisiei
    BEŞLEAGA Filip              - directorul general al Departamentului Situaţii
                                                Excepţionale, vicepreşedinte al Comisiei
    PARASCA Mihail             - şeful statului major al Departamentului Situaţii
                                                Excepţionale, secretarul Comisiei
    Membrii Comisiei:
    TÎLTU Pantelei                   - directorul Cancelariei de Stat
    GARŞTEA Mihail               - ministrul industriei
    CUPŢOV Anatol                - ministrul transporturilor şi comunicaţiilor
    TIMCIUC Iacob                 - ministrul energeticii
    GRECIANÎI Zinaida           - ministrul finanţelor
    SIMA Gheorghe                 - ministrul învăţămîntului
    PĂCURARU Ion                - ministrul culturii
    GHERMAN Andrei            - ministrul sănătăţii
    DUCA Gheorghe                - ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului
    REVENCO Valerian           - ministrul muncii şi protecţiei sociale
    DUDĂU Nicolae                 - ministrul afacerilor externe
    MOREI Ion                         - ministrul justiţiei
    PAPUC Gheorghe               - ministrul afacerilor interne
    GAICIUC Victor                 - ministrul apărării
    CROITOR Dumitru             - guvernatorul U.T.A. Găgăuzia
    URSU Ion                           - directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate
                                                  al Republicii Moldova
    URECHEAN Serafim          - primarul general al mun. Chişinău
    BABAN Sergiu                   - directorul general al Departamentului Standardizare
                                                  şi Metrologie
    VÎLCU Nicolae                   - directorul general al Departamentului Vamal
    VALCOV Vitalie                 - directorul general al Departamentului Statistică şi
                                                  Sociologie
    MOLOJEN Vladimir           - directorul general al Departamentului Tehnologii
                                                  Informaţionale
    COLENOV Igor                  - şeful Departamentului Trupelor de Grăniceri
    LEVA Simion                       - directorul general al Departamentului Agroindustrial
                                                  "Moldova-Vin"
    ŢURCANU Ion                   - şeful Direcţiei Generale pentru Rezervele Materiale
    ANDRIEŞ Andrei                - Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    FURDUI Simion                   - preşedintele Consiliului de Administrare a S.A.
                                                    "Moldova-Gaz"
    BORŞ Igor                          - directorul general interimar al Întreprinderii mixte
                                                   "Tirex-Petrol" S.A.
    ŞLOPAC Eugen                  - managerul general al Companiei internaţionale de
                                                  asigurări "QBE-ASITO"
    CANICOVSCHI Victor      - director general al Asociaţiei de Stat "AGeoM"
    POPUŞOI Anatol                - director general al Agenţiei de Stat pentru
                                                   Silvicultură "Moldsilva"
    PENCOV Mihail                  - preşedintele Concernului Republican pentru
                                                  Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei"
    DUBĂLARI Pavel               - preşedintele biroului executiv al Uniunii Centrale
                                                  a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova
                                                  "Moldcoop"
    CAZACU Valeriu                - directorul Serviciului de Stat "Hidrometeo"
    LUNGU Ion                         - preşedintele Companiei pentru Construcţie şi Comerţ
                                                   "Moldagroconstrucţia" S.A.
    BAHNAREL Ion                  - viceministru al sănătăţii - medic şef sanitar de stat al
                                                   Republicii Moldova
    MATEI Ion                           - directorul general al Administraţiei de Stat
                                                   a Aviaţiei Civile
    GONŢA Ion                          - preşedintele Companiei de Stat "Teleradio-Moldova"
    BERLINSCHI Ion                 - redactor-şef al ziarului "Moldova Suverană"
    TIŞCENCO Iurii                    - redactor-şef al ziarului  "Nezavisimaia Moldova"
    RENIŢA Efim                        - şeful departamentului medicină veterinară, Ministerul
                                                     Agriculturii şi Industriei Alimentare
    COJUHARI Dumitru              - consultant principal direcţia probleme speciale,
                                                     Cancelaria de Stat
    Notă. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţiile publice a membrilor Comisiei, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-confirmate sau admise în funcţiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern".