DPC746/2006
ID intern unic:  317019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 746
din  22.08.2006
pentru modificarea articolului 1 din Decretul
 Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1641-III
din 17 ianuarie 2004
Publicat : 25.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 683     Data intrarii in vigoare : 22.08.2006
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. I. - În articolul 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1641-III din 17 ianuarie 2004 privind instituirea bursei Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 120) cifrele "300" şi "250" se substituie prin cifrele "450" şi, respectiv, "350".
    Art. II. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 746-IV. Chişinău, 22 august 2006.