LPC1022/2002
ID intern unic:  311926
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1022
din  25.04.2002
privind modificarea Codului vamal al Republicii Moldova
Publicat : 16.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 63-64     art Nr : 497
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
"Articolul 51. Definiţia magazinului duty free
Magazinul duty free este un regim vamal care constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaţionale şi la bordurile navelor aeriene. În magazinele duty free mărfurile se vînd numai persoanelor care pleacă în străinătate şi au fost supuse controlului vamal, controlului actelor de identitate şi al biletelor de călătorie."
2. Articolul 52 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Mărfurile plasate sub regimul vamal magazinul duty free se comercializează, contra valută străină, în magazinele duty free amplasate în aeroporturile internaţionale, precum şi la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale, în exclusivitate pasagerilor care au fost supuşi controlului vamal în conformitate cu art.51."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 25 aprilie 2002.
Nr. 1022-XV.