HGC684/2003
ID intern unic:  295171
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 684
din  10.06.2003
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 1117 din 22 august 2002
Publicat : 17.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 121     art Nr : 728
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1117 din 22 august 2002 "Despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122-123, art. 1240), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În punctul 2 sintagma "31 martie 2003" se substituie prin textul "1 iulie 2003, vor perfecta contracte cu furnizorii (de aparate de casă şi control cu memorie fiscală), iar  în termen de pînă la 1 noiembrie 2003," şi mai departe după text.
2. Punctul 3 se expune în următoarea redacţie:
"3. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va informa Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică despre staţiile de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate care nu au perfectat contracte cu furnizorii de aparate de casă şi control cu memorie fiscală pînă la 1 iulie 2003, pentru a li se suspenda licenţele, iar după 1 noiembrie - despre cele care nu au instalat astfel de aparate, pentru a retrage licenţele de la titularii acestora".
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei       Ştefan Odagiu
Ministrul finanţelor         Zinaida Grecianîi
Ministrul industriei         Mihail Garştea
Ministrul energeticii       Iacob Timciuc  
Ministrul justiţiei         Vasile Dolghieru
Chişinău, 10 iunie 2003.
Nr. 684.