HGC148/2007
ID intern unic:  320829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 148
din  12.02.2007
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1431 din 4 decembrie 2003
Publicat : 16.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 145
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Din textul Hotărîrii Guvernului nr. 1431 din 4 decembrie 2003 "Cu privire la facilitarea regimului călătoriilor în Republica Moldova pentru cetăţenii unor state" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 244-247, art. 1488) sintagmele "ţărilor-membre ale Uniunii Europene" şi "Statelor Unite ale Americii, Canadei, Japoniei, Confederaţiei Elveţiene, Norvegiei" se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                             Vasile TARLEV
    Contrasemnează:  
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                          Andrei Stratan

    Nr. 148. Chişinău, 12 februarie 2007.