HGA786/2005
ID intern unic:  295305
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 786
din  01.08.2005
cu privire la coordonarea activităţii interministeriale
pentru promovarea politicii de integrare europeană
a Republicii Moldova
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 869
1. Se instituie comisiile de coordonare a activităţii interministeriale pentru promovarea politicii de integrare europeană şi realizarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, stabilindu-se ministerele coordonatoare, conform anexei nr. 1.
2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene se desemnează în calitate de coordonator al procesului de monitorizare a implementării Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană.
3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura executarea în termen a acţiunilor pentru promovarea politicii de integrare europeană şi realizarea Planului nominalizat.
4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU                                   Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene                               Andrei Stratan

Chişinău, 1 august 2005.
Nr. 786.
    
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 786
din 1 august 2005
Comisiile de coordonare a activităţii interministeriale pentru promovarea politicii de integrare europeană şi realizarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană*
I. Comisia interministerială pentru probleme de drept şi securitate
Ministerul Justiţiei - coordonator
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Reintegrării
Biroul Naţional Migraţiune
Serviciul Grăniceri
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
Procuratura Generală
Serviciul de Informaţii şi Securitate
II. Comisia interministerială pentru probleme social-economice
Ministerul Economiei şi Comerţului - coordonator
Ministerul Finanţelor
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
Ministerul Industriei şi Infrastructurii
Serviciul Vamal
Serviciul Standardizare şi Metrologie
Biroul Naţional de Statistică
Banca Naţională a Moldovei
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Curtea de Conturi
*În funcţie de necesităţi, coordonatorii comisiilor interministeriale, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, vor solicita contribuţia oricărui minister sau serviciu.
III. Comisia interministerială pentru probleme de infrastructură
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor - coordonator
Ministerul Industriei şi Infrastructurii
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Ministerul Dezvoltării Informaţionale
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
Agenţia naţională pentru Reglementare în Energetică
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică
IV. Comisia interministerială pentru probleme cultural-umanitare
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului - coordonator
Ministerul Culturii şi Turismului
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Biroul Relaţii Interetnice
    
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 786
din 1 august 2005
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 2 martie 2004 "Despre coordonarea activităţii interministeriale în promovarea politicii de integrare europeană a ţării" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 330).
2. Hotărîrea Guvernului nr. 1214 din 5 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 2 martie 2004" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art. 1495).
3. Punctul 20 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 271 din 10 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 42-45, art. 315).