LPC371/2004
ID intern unic:  312395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 371
din  11.11.2004
pentru modificarea Legii turismului nr. 798-XIV din 11 februarie 2000
Publicat : 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 218-223     art Nr : 968
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea turismului nr. 798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 54-56, art. 357), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 11 alineatul (3), ultima propoziţie se exclude.
2. La articolul 13 alineatul (3) se exclude.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                         Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 11 noiembrie 2004.
Nr. 371-XV.