LPC87/2007
ID intern unic:  323460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 87
din  29.03.2007
pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 27.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 57-59     art Nr : 270
    În temeiul art. 72 alin. (3) lit. f) din Constituţia Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - În anexa nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 16, art. 53), cu modificările ulterioare, compartimentul "Raionul Cahul" se modifică după cum urmează:
    la poziţia "Bucuria", cuvîntul "Tudoreşti" se exclude;
    poziţia "Tartaul de Salcie" va avea următorul cuprins:
    "Tartaul de Salcie     Tartaul de Salcie
                                    Tudoreşti".

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 87-XVI. Chişinău, 29 martie 2007.