LPC360/2003
ID intern unic:  312382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 360
din  31.07.2003
privind declararea unei părţi a teritoriului parcului
"Valea Morilor" din municipiul Chişinău drept
proprietate exclusivă a statului
Publicat : 08.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 170-172     art Nr : 733
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Se declară proprietate exclusivă a statului teritoriul cu suprafaţa de 30 ha, care include:
    a) terenul cu suprafaţa de 24 ha, situat în sectorul Buiucani al municipiului Chişinău, str.Ghioceilor nr.1, transmis în folosinţa Administraţiei Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" conform Legii nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău";
    b) terenul cu suprafaţa de 2 ha, situat în sectorul Buiucani al municipiului Chişinău, str.Ghioceilor nr.1, transmis în folosinţa Ministerului Culturii conform  Legii nr.1472-XIII din 29 ianuarie 1998 pentru modificarea articolului 1 din Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" şi pentru transmiterea unui teren Ministerului Culturii;
    c) o parte a teritoriului parcului "Valea Morilor" cu suprafaţa de 4 ha, adiacent terenului de 24 ha, transmis în folosinţa Administraţiei Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" conform Legii nr.1140-XV din 14 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
    Art.2. - Terenurile  separate ale Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău", cu suprafaţa totală de 1,8 ha, care rămîn pe teritoriul  determinat conform Legii nr.1296-XV din 25 iulie 2002 cu privire la încetarea activităţii subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău", păstrează regimul de zonă liberă pînă la momentul pierderii de către subiecţii economici, amplasaţi pe teritoriul dat, a statutului de rezident al Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău".
    Art.3. - La articolul 1 alineatul (2) litera a) din Legea nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.73, art.857), cu modificările ulterioare, cifra "24" se înlocuieşte cu cifra "1,8".
    Art.4. - La articolul 1 al Legii nr.1296-XV din 25 iulie 2002 cu privire la încetarea activităţii subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.113-114, art.900) cifra "24" se înlocuieşte cu  cifra "1,8".
    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                 Eugenia  OSTAPCIUC
    Chişinău, 31 iulie 2003.
    Nr.360-XV.