LPC409/2004
ID intern unic:  312433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 409
din  02.12.2004
pentru completarea Legii nr.1515-XII din 16 iunie 1993
privind protecţia mediului înconjurător şi a Legii nr.1347-XIII din
9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere
Publicat : 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 6
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, partea I, art.283), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 73, după cuvintele "în stare brută sau prelucrată," se introduc cuvintele "cu excepţia maculaturii prelucrate, prevăzute în anexă, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohtone existente,".
2. Legea se completează cu o anexă, avînd următorul cuprins:
"Anexă
Genurile de maculatură pasibile importului

Poziţia tarifară   Denumirea mărfii
4707 Hîrtie sau carton reciclabile (deşeuri şi maculatură):
4707 10 000 - Hîrtii sau carton kraft nealbite sau  hîrtie sau cartoane ondulate
4707 20 000 - Alte hîrtii sau cartoane, obţinute în principal din paste chimice  albite,     necolorate în masă
4707 30 - Hîrtii sau cartoane, obţinute în principal din  pastă mecanică  (de exemplu, ziare, periodice şi imprimate similare):
4707 30 100 - - Obţinută din numere vechi de ziare sau nevîndute, din reviste, anuare, cărţi de telefon, broşuri şi imprimate publicitare".

Art.II. - Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.101), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 20 alineatul (1) litera c), după cuvintele "în stare brută," se introduc cuvintele "cu excepţia maculaturii prelucrate, prevăzute în anexa nr.3, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohtone existente,".
2. Legea se completează cu anexa nr.3, avînd următorul cuprins:
"Anexa nr.3
Genurile de maculatură pasibile importului

Poziţia tarifară   Denumirea mărfii
4707 Hîrtie sau carton reciclabile (deşeuri şi maculatură):
4707 10 000 - Hîrtii sau carton kraft nealbite sau hîrtie sau cartoane ondulate
4707 20 000 - Alte hîrtii sau cartoane, obţinute în principal din paste chimice albite,   necolorate în masă
4707 30 - Hîrtii sau cartoane, obţinute în principal din  pastă mecanică (de exemplu,ziare, periodice şi imprimate similare):
4707 30 100 - Obţinută din numere vechi de ziare sau nevîndute, din reviste, anuare, cărţi de telefon, broşuri şi imprimate publicitare".

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                             Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 2 decembrie 2004.
Nr. 409-XV.