LPC137/2001
ID intern unic:  312045
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 137
din  10.05.2001
pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 595-XIV din
24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale
Republicii Moldova
Publicat : 24.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 340
     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 7 din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "(2) Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul Republicii Moldova adoptă decizia cu privire la iniţierea negocierilor. În cazul tratatelor internaţionale specificate la art. 11 alin. (1), adoptarea deciziei cu privire la iniţierea negocierilor, precum şi semnarea, după finalizarea negocierilor, a acestor tratate sînt precedate de consultarea Comisiei parlamentare pentru politică externă."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                               Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 10 mai 2001.
    Nr. 137-XV.