HGA293/1997
ID intern unic:  294680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 293
din  26.03.1997
pentru modificarea şi abrogarea unor decizii ale
Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 03.04.1997 în Monitorul Oficial Nr. 21     art Nr : 266
     Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834


    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 53-54, art. 426) se modifică după cum urmează:
    a) din punctul 5 se exclud cuvintele "cu excepţia Asociaţiei de Stat de Producţie pentru Combustibil";
    b) din Nomenclatorul de mărfuri şi servicii, preţurile şi tarifele cărora se reglementează de ministerele, comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor, aprobat prin hotărîrea sus-menţionată, se exclud cuvintele:
    "Produse petroliere, importate în republică în mod centralizat şi comercializate de către Asociaţia de Stat de Producţie pentru Combustibil".
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 471 din 29 august 1996 "Cu privire la crearea întreprinderii mixte moldo-americane "Vismos International" (Monitorul Oficial, 1996, nr. 67-68, art. 505);
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 679 din 5 decembrie 1996 "Cu privire la crearea întreprinderii mixte "Aroma" (Monitor, 1997, nr. 12);
    Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 501 din 22 noiembrie 1996.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Ion CIUBUC

    Chişinău, 26 martie 1997.
    Nr. 293.