LC1026/2000
ID intern unic:  310997
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1026
din  02.06.2000
pentru completarea articolului 5 din
 Legea privatizării fondului de locuinţe
Publicat : 04.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 77     art Nr : 572
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 5 alineatul (2) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 5, art. 126; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 7, art. 65; 1995, nr. 35, art. 393; nr. 71-72, art. 819; 1997, nr. 9, art. 109; 1999, nr. 39-41, art. 163), în final se introduce textul "cantoanele şi alte construcţii care se află la balanţa sau în proprietatea fondului forestier de stat".


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Dumitru DIACOV

    Chişinău, 2 iunie 2000.
    Nr. 1026-XIV.