HGC13/2004
ID intern unic:  294267
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 13
din  15.01.2004
cu privire la modificarea unor prevederi
din Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 8 noiembrie 2001
Publicat : 23.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 016     art Nr : 136
Întru executarea Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 17 din 5 august 2003 pentru controlul constituţionalităţii punctelor 4, 6 şi 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 8 noiembrie 2001 "Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 177-181, art. 15), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 8 noiembrie 2001 "Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 136-138, art. 1257) se modifică după cum urmează:
punctele 4, 5, 6 alineatul trei, 9 şi anexele nr. 1 şi nr. 2 se abrogă;
din alineatele unu şi doi ale punctului 10 cuvintele "şi avizul Asociaţiei "Piscicola" şi, respectiv, "Asociaţia "Piscicola" şi" se exclud.
PRIM-MINISTRU         Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare               Dmitrii Todoroglo
Ministrul justiţiei                   Vasile Dolghieru
Chişinău, 15 ianuarie 2004.
Nr. 13.