LC378/1999
ID intern unic:  311283
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 378
din  30.04.1999
privind abrogarea alineatului (4) al articolului 77
din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei
Publicat : 20.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 050     Promulgat : 10.05.1999     Data intrarii in vigoare : 20.05.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  -  Alineatul  (4)  al  articolului 77 din  Legea nr.548-XIII  din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a  Moldovei (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624)  se abrogă.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 30 aprilie 1999.
Nr. 378-XIV.