HPC100/2007
ID intern unic:  323916
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 100
din  13.04.2007
cu  privire  la  modificarea  Hotărîrii  Parlamentului nr.679-XV
din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii  generale  şi a efectivului
Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării
Publicat : 18.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 067     art Nr : 308
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Articol unic. - Hotărîrea Parlamentului nr.679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru  aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1180), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, cifrele "6800" şi "2300" se înlocuiesc cu cifrele "6500" şi, respectiv,  "2000".
2. Anexa va avea următorul cuprins:
"Anexă
STRUCTURA GENERALĂ
a Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării
ARMATA NAŢIONALĂ
I. Conducerea
1. Marele Stat Major - organul central de conducere militară al Armatei Naţionale    
2. Comandamentele categoriilor de forţe şi comandamentul logistic    
II. Trupele regulate  
1. Forţele terestre:  
Brigăzi de infanterie motorizată  
Batalion cu destinaţie specială  
Batalion de menţinere a păcii  
Divizion de artilerie  
Bază militară de instruire  
2. Forţele aeriene:  
- Bază de aviaţie  
- Regiment de rachete antiaeriene  
3. Unităţile de asigurare de luptă  
4. Unităţile de asigurare logistică  
III. Unităţile de rezervă  
INSTITUŢIILE MINISTERULUI APĂRĂRII
1.  Institutul Militar al Forţelor Armate
2.  Instituţiile medico-militare        
3. Alte instituţii ale Ministerului Apărării".
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI               Marian LUPU
            
Nr.100-XVI. Chişinău, 13 aprilie 2007.