RMO142/2005
ID intern unic:  314200
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 142
din  28.10.2005
R E C T I F I C A R E
Publicat : 28.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 142-144
1.Din punctul 1 al Hotărîrii Consiliului de administraţie al ANRE nr. 190 din 30 august 2005 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele electrice" publicată în Monitorul Oficial nr. 139-141 (1738-1740) din 21.10. 2005, se exclud cuvintele "anexă la prezenta Hotărîre".
2. Hotărîrea  Consiliului de administraţie al ANRE  nr. 190 din 30 august 2005 se completează cu punctul 4 cu următorul conţinut:
4. "Instrucţiunea aprobată va fi plasată pe pagina web (www.anre.md) şi va fi publicată în revista Agenţiei "ENERGIA".