HPC241/2001
ID intern unic:  306664
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 241
din  07.06.2001
pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din
26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele
 de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 09.06.2001 în Monitorul Oficial Nr. 62     Data intrarii in vigoare : 07.05.2001
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. I. - La punctul 1 lit. a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, după textul:
"- Ziua comemorării lui Mihai Eminescu (15 ianuarie);"
se introduce textul:
"- Ziua comemorării victimelor fascismului (22 iunie);".
Art. II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 7 iunie 2001.
Nr. 241-XV.