LPM946/2000
ID intern unic:  311463
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 946
din  21.04.2000
pentru modificarea şi completarea Legii salarizării
şi Legii serviciului public
Publicat : 22.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 70-72     art Nr : 515
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Compartimentul "CANCELARIA DE STAT" din anexa nr.4 la Legea salarizării nr.1305-XII din 25 februarie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.57) va avea următorul cuprins:
    "CANCELARIA DE STAT
    Expeditor                                                        15
    Operator (MEC, multiplicator)                         16
    Consultant; consultant în anticameră                  17
    Consultant superior                                          18
    Consultant principal                                          19
    Consilier al Prim-ministrului; ajutor al Prim-ministrului; consilier al viceprim-ministrului;
    consilier al directorului; şef sector                     20
    Consilier principal de stat, şef serviciul de presă;
    consilier principal de stat; şef secţie; contabil-şef  21
    Consilier principal de stat al Prim-ministrului,
    şef al grupului de experţi; şef direcţie                    22
    Director                                                               23
    Viceprim-ministru                                                 24
    Prim-viceprim-ministru                                        25".
  
    [Art.II abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                  DUMITRU DIACOV

    Chişinău, 21 aprilie 2000.
    Nr. 946-XIV.