LPC230/2005
ID intern unic:  312231
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 230
din  13.10.2005
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 11 la
Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind
fondul ariilor naturale protejate de stat
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 720
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Anexa nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66-68, art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
anexa se completează cu poziţia 21, cu următorul cuprins:
"21 Parcul de cultură     113,9     oraşul      Primăria
şi odihnă "Valea Morilor"             Chişinău      municipiului Chişinău";
în coloana 3, cifra "191,065" se substituie prin cifra "304,965".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

Chişinău, 13 octombrie 2005.
Nr. 230-XVI.