HBNA143/2006
ID intern unic:  315968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 143
din  01.06.2006
privind modificarea Regulamentului cu privire
 la expunerile "mari"
Publicat : 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 318     Data intrarii in vigoare : 09.06.2006

    În scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare şi întru executarea art. 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică Regulamentul cu privire la expunerile "mari" (Monitorul Oficial al RM nr.70 din 14.12.1995) după cum urmează:
1.2.  Capitolul I
1.2.1. La lit. C definiţia "Exercitarea controlului" se completează cu următoarea propoziţie: "Această noţiune nu este aplicabilă relaţiilor de control ale autorităţilor publice asupra întreprinderilor (instituţiilor)."
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
CONISLIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                  Leonid TALMACI

Chişinău, 1 iunie 2006.
Nr. 143.