CCGPS3/2005
ID intern unic:  285907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 3
din  25.07.2005
Convenţie colectivă (nivel naţional) nr. 3 din 25 iulie 2005
despre completarea Convenţiei colective (nivel naţional)
nr. 2 din 9 iulie  2004 "Timpul de muncă şi timpul de odihnă"
Publicat : 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103     art Nr : 826     Data intrarii in vigoare : 29.07.2005
În scopul stabilirii unor condiţii optime de activitate, al folosirii eficiente a timpului de muncă şi  de odihnă a salariaţilor, precum şi în conformitate cu prevederile Codului muncii, părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
Art.1. - Lista profesiilor pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore, parte integrantă a Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie  2004 "Timpul de muncă şi timpul de odihnă " (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 112-118, art.968), se completează după cum urmează:

"Nr. grupei de bază sau codul ocupaţiei Denumirea grupei de bază sau a ocupaţiei
3146 Dispecer eliberarea producţiei finite
8159 Aparatistul la obţinerea acidului carbonic
8163 Aparatistul la epurarea chimică a apei
            9412 Magaziner la sectorul de comercializare a producţiei, completator mărfuri
1226 Şef schimb (în transporturi şi telecomunicaţii)
2144 Inginer telecomunicaţii
3113 Electromecanic telecomunicaţii
3146 Dispecer la telecomunicaţii
4142 Cartator poştalResponsabil de serviciu la schimbul de corespondenţă
7232 Electromecanic la încercarea şi reparaţia echipamentului electric
7244 Elecromontor echipament centrale telefonice
7521 Operator la telecomunicaţiiFuncţionar de serviciu la întreprinderea de telecomunicaţii
9151 Curier special".

Art.2. - Convenţia colectivă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
din partea
Guvernului:
      Prim-ministru                                                    
VASILE  TARLEV

    
din partea patronatelor:
    
Preşedintele Confederaţiei
    
Naţionale a Patronatului                                     LEONID  CERESCU

   
din partea sindicatelor:
   
Preşedintele
Confederaţiei
    Sindicatelor
                                                          PETRU CHIRIAC

    Preşedintele Confederaţiei
   
Sindicatelor Libere "Solidaritate"                      LEONID MANEA