LPC433/2003
ID intern unic:  312456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 433
din  31.10.2003
pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999
privind sistemul public de asigurări sociale
Publicat : 05.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 239     art Nr : 958     Promulgat : 25.11.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 4 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctele 3) şi 4) se exclud;
punctele 5)-7) devin punctele 3)-5).
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 31 octombrie 2003.
Nr. 433-XV.