LPC399/2003
ID intern unic:  312423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 399
din  16.10.2003
pentru modificarea articolului 78 din Codul de procedură civilă
al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003
Publicat : 31.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 221     art Nr : 860     Promulgat : 23.10.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 78 alineatul (1) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111-115, art. 451), sintagma "şi consilierii din autorităţile reprezentative" se exclude.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 16 octombrie 2003.
Nr. 399-XV.