LPM252/2005
ID intern unic:  312262
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 252
din  21.10.2005
cu privire la abrogarea şi modificarea unor acte legislative
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 724

    MODIFICAT
   
LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13

      Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 981-XIV din 11 mai 2000 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor se abrogă.
   
[Art.II abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
Art. III. - La Legea nr. 446-XV din 13 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 40), articolul III se exclude.
Art. IV. - La Legea nr. 482-XV din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 48), articolul XXV se exclude.
Art. V. - La articolul 1 alin. (4) din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 233-236, art. 999), textul "de Legea nr. 981-XIV din 11 mai 2000 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor," se exclude.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                         Marian LUPU

Chişinău, 21 octombrie 2005.
Nr. 252-XVI.