LPC79/2006
ID intern unic:  315877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 79
din  06.04.2006
pentru modificarea articolului 69 din Codul electoral
Publicat : 28.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 66-69     art Nr : 283
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 69 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare:
alineatul (2) se exclude;
alineatul (1) devine alineat unic.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

Chişinău, 6 aprilie 2006.
Nr. 79-XVI.