LPC120/2005
ID intern unic:  311992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 120
din  16.06.2005
pentru completarea Legii nr.110-XIII
din 18 mai 1994 cu privire la arme
Publicat : 01.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 89-91     art Nr : 416
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 6 alineatul (2), articolul 10 alineatul (1) şi articolul 23 alineatul (2) din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 43), cu modificările ulterioare, după cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova"  se introduc cuvintele ", Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                       Marian LUPU

Chişinău, 16 iunie 2005.
Nr.120-XVI.