HPC1005/2002
ID intern unic:  306595
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1005
din  19.04.2002
pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII
din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare
şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 02.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 445     Data intrarii in vigoare : 19.04.2002
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. - La punctul 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, după textul:
    "- Sărbătoarea "Limba noastră" (31 august);"
    se introduce textul:
    "- Ziua Naţională a Vinului (a doua duminică a lunii octombrie);".
    Art. II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 19 aprilie 2002.
    Nr. 1005-XV.