HPC695/1991
ID intern unic:  309470
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 695
din  27.08.1991
privind declararea zilei de 27 august sărbătoare naţională
a Republicii Moldova
Publicat : 27.08.1991 în Monitorul Oficial Nr. 6     Data intrarii in vigoare : 27.08.1991
Pornind de la semnificaţia istorică a zilei de 27 august, zi în care Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declaraţia de independenţă a Republicii Molova, de la aspiraţiile seculare ale poporului, exprimate de către el în mod unanim la Marea Adunare Naţională din 27 august 1991 Parlamentul Republicii Moldova
h o t ă r ă ş t e:
1. Ziua de 27 august se declară Zi a Independenţei şi sărbătoare naţională a Republicii Moldova.
2. Ziua de 27 august se declară zi de odihnă.
3. În virtutea faptului că  ziua de 7 noembrie şi-a pierdut semnificaţia oficială, ea nu va mai fi zi de sărbătoare şi zi de odihnă pe teritoriul republicii .
4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare în momentul adoptării ei.

Preşedintele Parlamentului
Republicii Moldova                                      Alexandru MOŞANU

Chişinău, 27 august 1991
Nr.695-XII.