HGM1148/2004
ID intern unic:  294114
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1148
din  18.10.2004
privind aprobarea modificărilor ce se operează
 în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 189-192     art Nr : 1322
MODIFICAT
HG381 din 13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
2. Se stabileşte că cheltuielile suplimentare ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul şi în limita mijloacelor bugetare prevăzute în bugetele respective.
PRIM-MINISTRU                     Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                    Valerian Cristea
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                   Valerian Revenco
Ministrul finanţelor                  Zinaida Grecianîi
Chişinău, 18 octombrie 2004.
Nr. 1148.
        
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1148
din 18 octombrie 2004
Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

[Pct.1-2 abrogate prin HG381/13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431]
[Pct.1-2 abrogate prin HG381/13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431]
1. Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 24 mai 1993 "Cu privire la retribuirea muncii personalului din sfera ocrotirii sănătăţii şi asistenţei sociale în baza Reţelei tarifare unice", cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la anexa nr. 1:
în alineatul doi al punctului 5 sintagma "cu 100; 80; 70; 55 şi 40 lei" se substituie cu sintagma "150; 135; 120; 105; 90 şi 75 lei";
alineatul cinci al punctului 8 va avea următorul cuprins:
"Medicilor, medicilor cu funcţii de conducere, personalului medical cu studii medii speciale şi farmaciştilor, pentru categoriile de calificare superior, I şi II - în mărime de, respectiv, 50, 40 şi 30 la sută din salariul de funcţie".
2. Hotărîrea Guvernului nr. 291 din 25 mai 1993 "Cu privire la salarizarea personalului încadrat în învăţămîntul public în baza Reţelei tarifare unice", cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la anexa nr. 2:
în  punctul 4 al tabelului 1 sintagma "1,5 - 2,0 salarii minime" se substituie cu sintagma "10 - 20 la sută din salariul de funcţie".
la tabelul 2:
în punctul 1 din note cuvintele "2 salarii minime" şi "3 salarii minime" se substituie cu cuvintele "20 la sută din salariul de funcţie" şi "30 la sută din salariul de funcţie";
în punctul 2 din note cuvintele "cu 2,5 şi 1,8 salarii minime" se substituie cu sintagma "cu 25 şi 15 la sută din salariul de funcţie".
3. Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 "Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841) se modifică după cum urmează:
alineatul doi al punctului 10 va avea următorul cuprins:
"Mărimea concretă a sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în funcţie de gradul de nocivitate şi în limitele prevăzute de Convenţia colectivă (nivel naţional) "Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza Contractelor individuale de muncă";
punctul 13 va avea următorul cuprins:
"13. Sporul pentru vechime în muncă poate fi stabilit în cuantum de minimum 5% pentru 3 ani şi maximum 40% din salariul de bază pentru o vechime de peste 20 ani de activitate de profil în ramura respectivă.
Pentru angajaţii întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste, sporul pentru vechime în muncă se plăteşte în mărimile şi în condiţiile prevăzute prin hotărîrea respectivă de Guvern";
la anexa nr. 6 în Lista adaosurilor şi sporurilor la salariu cu caracter compensatoriu acordate angajaţilor şi mărimea lor minimă:
poziţia "Minorilor - pentru ziua de muncă redusă, conform legislaţiei muncii" se exclude;
la poziţia "Şoferilor de autoturisme de serviciu - pentru zi de muncă nenormată" cuvintele "zi de muncă nenormată" se substituie cu cuvintele "intensitatea muncii".