LPC25/2003
ID intern unic:  312257
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 25
din  13.02.2003
pentru modificarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Publicat : 28.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 106
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. -  Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (10), textul "plata anuală minimă de arendă" se înlocuieşte cu textul "plata anuală de arendă".
    2. La articolul 101, textul "plata anuală minimă de arendă" se înlocuieşte cu textul "plata anuală de arendă".

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                               Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 februarie 2003.
    Nr. 25-XV.