LPC268/2003
ID intern unic:  312278
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 268
din  27.06.2003
pentru completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992
cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Publicat : 11.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 574     Promulgat : 03.07.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 161, art. 1248) se completează după cum urmează:
1. La articolele 10 şi 11, după alineatul "Mihai Eminescu" se introduce alineatul  "Nicolae Testemiţanu".
2. După articolul 25 se introduce un nou subtitlu şi două articole noi, 251 şi 252, cu următorul cuprins:
"Medalia "Nicolae Testemiţanu"
Articolul 251. Medalia "Nicolae Testemiţanu" se conferă pentru:
merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, farmaceuticii, balneologiei şi medicinei preventive;
contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei medicale, la implementarea realizărilor ştiinţei în practica ocrotirii sănătăţii, la pregătirea cadrelor de cercetători ştiinţifici şi a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul medicinei;
activitate organizatorică şi metodico-didactică prodigioasă;
participare activă la realizarea politicii sociale de stat.
Articolul 252. Medalia "Nicolae Testemiţanu" se confecţionează din tombac patinat în formă de cerc, cu diametrul de 30 mm, avînd în centru efigia în relief a chipului lui Nicolae Testemiţanu. În partea superioară a medaliei, în exergă este imprimată în relief inscripţia "Nicolae Testemiţanu".
Medalia se fixează cu un inel de o baretă, acoperită cu o panglică albă de moar, cu lăţimea de 30 mm, avînd dungi simetrice de culoare albastră, roşie şi verde şi la mijloc o dungă roşie. În partea inferioară a baretei sînt aplicate o cunună din două ramuri de laur simetrice şi emblema medicinei - o cupă încolăcită de un şarpe, din tombac patinat."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 27 iunie 2003.
Nr. 268-XV.