LPM446/2003
ID intern unic:  312828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 446
din  13.11.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 40
LP252-XVI din 21.10.05, MO151-153/11.11.05 art.724
HCC12 din 21.04.05, MO67-68/06.05.05 art.10

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
     
[Art.I abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
    [Art.I sintagma "ale căror construcţii hidrotehnice se află la balanţa primăriilor" declarată neconstituţională prin HCC12 din 21.04.05, MO67-68/06.05.05 art.10]
Art.II. - La articolul 9 alineatul (6) din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.35), cu modificările ulterioare, cuvintele "terenurile din zonele de protecţie a apelor" se înlocuiesc cu cuvintele "terenurile fondului apelor,".

    [Art.III exclus prin LP252 din 21.10.05, MO151/11.11.05 art.724]
Art.IV. - Guvernul, în termen de 6 luni:
- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
- va asigura elaborarea Cadastrului de stat al apelor şi îl va aproba.


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Eugenia  OSTAPCIUC

    Chi
şinău, 13 noiembrie 2003.
    Nr.446-XV.