HGA320/1998
ID intern unic:  294702
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 320
din  20.03.1998
cu privire la urgentarea procesului de privatizare
a terenurilor aferente obiectelor privatizate şi
terenurilor aferente întreprinderilor private
Publicat : 07.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 310

   
Abrogată prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388

    MODIFICAT

    HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965

    Întru urgentarea  procesului  de privatizare a terenurilor aferente obiectelor privatizate şi terenurilor aferente întreprinderilor private,
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente întreprinderilor private, constituite în afara procesului de privatizare, se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor privatizate sau care se privatizează, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 562 din 23 octombrie 1996 (Monitorul Oficial, 1996, nr. 75-76, art. 610; 1997, nr. 84-85, art. 838).
2. Primăriile municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor):
în termen de 15 zile, vor desemna persoanele responsabile de examinarea în termenele stabilite a cererilor de cumpărare a terenurilor aferente obiectelor privatizate şi terenurilor aferente întreprinderilor private, încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor şi autentificarea notarială a acestora;
vor prezenta, nu mai tîrziu de data de 5 a fiecărei luni, comitetului executiv raional datele cu privire la suprafaţa terenurilor şi mijloacele obţinute în urma vînzării-cumpărării terenurilor aferente obiectelor privatizate şi terenurilor aferente întreprinderilor private.
3. Primăriile municipiilor, comitetele executive raionale, nu  mai tîrziu de data de 20 a lunii ce urmează după trimestrul gestionar, vor prezenta Ministerului Finanţelor datele pe municipiu şi, respectiv,  pe raion cu privire la suprafaţa terenurilor şi mijloacele obţinute în urma vînzării-cumpărării  terenurilor aferente obiectelor privatizate şi terenurilor aferente întreprinderilor private.
4. Ministerul Finanţelor, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii ce urmează după trimestrul gestionar, va prezentaGuvernului datele pe republică cu privire la suprafaţa terenurilor şi mijloacele obţinute în urma  vînzării-cumpărării terenurilor aferente obiectelor privatizate şi terenurilor aferente întreprinderilor private.
5. Primarii municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor) poartă răspundere personală pentru asigurarea executării prevederilor Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 în ceea ce priveşte  privatizarea terenurilor aferente obiectelor privatizate şi altor terenuri din localităţi.
    [Pct.6 abrogat prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                Ion CIUBUC

Chişinău, 20 martie 1998.
Nr. 320.