HGM1360/2004
ID intern unic:  295799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1360
din  08.12.2004
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 17.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 1558
    HG1344 din 19.12.05, MO176-181/30.12.05 art.1457


    În scopul instituirii unui cadru normativ adecvat pentru funcţionarea Departamentului Comerţului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă, conform anexei, modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei                                                        Marian Lupu
    Ministrul finanţelor                                                         Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                            Victoria Iftodi

    Chişinău, 8 decembrie 2004.
    Nr. 1360.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.1360
din  8  decembrie  2004
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În punctele 1, 9 şi 12 ale Hotărîrii Guvernului nr.711 din 15 noiembrie 1993 "Cu privire la măsurile suplimentare pentru îmbunătăţirea asigurării cu pîine a populaţiei republicii" (Monitor, 1993, nr.11, art.368), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Comerţului şi Resurselor Materiale" se substituie cu sintagma "Departamentul Comerţului".
    [Pct. 2 abrogat prin HG1209 din 08.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1281]

    [Pct.3 abrogat prin HG1416 din 11.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1430]

    [Pct.4 abrogat prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834]
    5. La punctul 6 din Regulile de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi deşeuri, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.769 din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 2-3, art.12), sintagma "Ministerul Economiei" se substituie cu sintagma "Departamentul Comerţului".
   
[Pct. 6 abrogat prin HG1209 din 08.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1281]

    7. În punctul 15 al Regulilor comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.261 din 13 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.330), textul "Aceste cerinţe ale cumpărătorului se examinează la prezentarea bonului mărfii, în modul prevăzut de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 mai 1995 "Cu privire la aprobarea Regulilor de preschimbare a mărfurilor nealimentare în reţeaua de comerţ cu amănuntul" se substituie prin textul "Aceste cerinţe ale cumpărătorului se examinează la prezentarea bonului de casă sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului, în conformitate cu prevederile legislaţiei.".

    8. Hotărîrea Guvernului nr.777 din 13 august 1997 "Privind perfecţionarea mecanismului de reglementare a comerţului exterior" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.59-60, art.635), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în alineatul zece al punctului 1 textul " , cu excepţia certificatelor de origine pentru exportul producţiei textile în ţările Comunităţii Europene, precum şi certificatele de origine, conform tipizatei "A" în baza Sistemului Generalizat de Preferinţe (S.P.G.), eliberate, în modul stabilit, de către Ministerul Economiei şi Reformelor" se exclude;
    în alineatul doi al punctului 5, în alineatul doi al punctului 6 şi în anexele nr.1 şi nr.4 sintagma "Ministerul Economiei şi Reformelor" se substituie prin sintagma "Departamentul Comerţului", la cazul respectiv;9
    [Pct. 9 abrogat prin HG1194 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1308; în vigoare 01.01.11]
    10. La punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr.749 din 4 august 1999 "Pentru aprobarea actelor normative despre executarea Legii privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 98-100, art. 845) sintagma "Ministerul Economiei şi Reformelor" se exclude.
    [Pct.11 abrogat prin HG1344 din 19.12.05, MO176/30.12.05 art.1457]
    12. Din alineatul doi al punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.531 din 6 mai 2003 "Cu privire la structura şi Regulamentul Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art.564), cuvintele "şi coordonate cu Ministerul Economiei" se exclud.
    13. În subpunctul 7 al punctului 2.1 din Programul de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.670 din 9 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.744), după sintagma "Ministerul Economiei" se introduce sintagma "Departamentul Comerţului".
    14. În punctele 2 şi 4 ale Hotărîrii Guvernului nr.240 din 10 martie 2004 "Despre aprobarea obiectivelor principale de dezvoltare a teritoriului din parcul "Valea Morilor", declarat proprietate exclusivă a statului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.46-49, art.372) sintagma "Ministerului Economiei" se substituie prin sintagma "Departamentului Comerţului".
    [Pct.15 abrogat prin HG631 din 22.08.11, MO139-145/26.08.11 art.701]