RMO70/2007
ID intern unic:  324036
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 70
din  25.05.2007
R E C T I F I C A R E
Publicat : 25.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 070     art Nr : pag.25
La articolul 66 alineatul (4) litera a) şi la articolul 67 alineatul (3) litera a) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 116, în loc de cuvîntul "oportunitate" se va citi "legalitate", iar în loc de cifra "70" se va citi "68".