HBNC180/2004
ID intern unic:  291472
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 180
din  23.07.2004
privind modificarea Regulamentului nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea
pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb
de pe lîngă hoteluri
Publicat : 30.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 125     art Nr : 276     Data intrarii in vigoare : 30.07.2004
Întru executarea prevederilor art. 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
I. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr.22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În punctele 4.7, 4.8.2, precum şi în Anexele nr. 2, 3, 4 la Regulamentul nr.10018-20 cifrele "500" se înlocuiesc cu cifrele "5000" şi în continuare după text.
II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.
III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele
Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei            Leonid TALMACI
Chişinău, 23 iulie 2004.
Nr. 180.