HGM840/2004
ID intern unic:  296855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 840
din  26.07.2004
cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii
al autorităţilor administraţiei publice
Publicat : 30.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 130     art Nr : 1013

   
MODIFICAT
   
HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG886 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.954
    HG225 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247
   
HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155
    HG268 din 17.04.13, MO83-90/19.04.13 art.322
   
HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938
    HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
    HG796 din 28.10.11, MO187-191/04.11.11 art.875
    HG887 din 24.09.10, MO191-193/01.10.10 art.978
   
HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875
    HG271 din 10.03.05, MO42-45/21.03.05 art.315
   
HG256 din 09.03.05, MO42-45/21.03.05 art.303

    NOTĂ:
    
În tot textul Hotărîrii, sintagma “a Serviciului de Informaţii şi Securitate” se exclude prin HG887 din 24.09.10, MO191-194/01.10.10 art.978În scopul creării condiţiilor pentru implementarea tehnologiilor informaţionale noi în activitatea autorităţilor administraţiei publice, creării subsistemelor componente ale sistemului "Guvernul Electronic", Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" va crea şi implementa pe etape Sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, va asigura funcţionarea, securitatea, deservirea şi modernizarea ulterioară a acestuia.
2. Se aprobă:
Lista organelor centrale de stat şi a autorităţilor administraţiei publice, asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, conform anexei nr.1.
    [Pct.2 modificat prin HG887 din 24.09.10, MO191-194/01.10.10 art.978]
    3. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” va asigura întreţinerea, deservirea şi modernizarea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice în baza contractului încheiat anual cu Cancelaria de Stat
    [Pct.3 în redacţia HG887 din 24.09.10, MO191-194/01.10.10 art.978]
    [Pct.4 exclus prin HG887 din 24.09.10, MO191-194/01.10.10 art.978]
5. Cancelaria de Stat va aproba lista sistemelor informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice ce funcţionează în baza Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.
    [Pct.5 în redacţia HG887 din 24.09.10, MO191-194/01.10.10 art.978]
6. Organele centrale de stat şi autorităţile administraţiei publice menţionate în anexa nr.1 la prezenta hotărîre vor pune la dispoziţie, din contul mijloacelor proprii, încăperile necesare pentru amplasarea utilajului Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice,  vor asigura conectarea sistemelor lor informaţionale de telecomunicaţii în conformitate cu cerinţele de funcţionare şi asigurare a securităţii.
   
[Pct.6 modificat prin HG887 din 24.09.10, MO191-194/01.10.10 art.978]
7. Sistemele informaţionale de telecomunicaţii destinate schimbului de informaţii între autorităţile administraţiei publice, întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, agenţiile, instituţiile ştiinţifice şi de învăţămînt de stat, ce se creează sau vor fi create din contul mijloacelor bugetului de stat sau altor mijloace, vor fi implementate şi deservite în cadrul Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.
8. Punctul 26 al Regulamentului cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii  ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.735 din 11 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.833) va avea următorul cuprins:
"26. Autorităţile administraţiei publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care sînt asigurate cu sisteme guvernamentale de telecomunicaţii, organizaţiile de stat implicate în crearea acestor sisteme, operatorul naţional de telecomunicaţii S.A. "Moldtelecom", Întreprinderea de Stat "Radiocomunicaţii" oferă, cu titlu gratuit, Întreprinderii de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" încăperi, platforme şi alte obiecte pentru amplasarea utilajului, liniilor de comunicaţii şi a dispozitivelor antenă fider ale sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii."

PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor                                               Vasile Zgardan

Chişinău, 26 iulie 2004.
Nr. 840.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.840 din 26 iulie 2004

LISTA
organelor centrale de stat şi autorităţilor administraţiei publice,
asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicaţii al
autorităţilor administraţiei publice

    1.       Aparatul Parlamentului Republicii Moldova
    2.       Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
    3.       Cancelaria de Stat
    4.       Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    5.       Ministerul Mediului
    6.       Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
   
7.       Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
    8.       Ministerul Culturii
    9.      
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
    10.     Ministerul Finanţelor
    11.     Ministerul Economiei
    12.     Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    13.     Ministerul Apărării
    14.     Ministerul Sănătăţii
    15.     Ministerul Afacerilor Interne
    16.     Ministerul Educaţiei
    17.     Ministerul Justiţiei
    18.     Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    19.     Ministerul Tineretului şi Sportului
    20.    
Administrația Națională a Penitenciarelor
    21.     Departamentul de Executare
    22.     Curtea de Apel Chişinău
    23.     Curtea Supremă de Justiţie
    24.     Procuratura Generală
    25.    
Centrul Naţional Anticorupţie
    26.     Curtea de Conturi
    27.     Comisia Electorală Centrală
    28.     Serviciul de Informaţii şi Securitate
    29.    
Departamentul Poliţiei de Frontieră
    30.     Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
    31.     Serviciul Vamal
    32.     Serviciul de Stat de Arhivă
    33.     Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
    34.     Serviciul Hidrometeorologic de Stat 
    35.     Camera de Licenţiere
    36.     Biroul Naţional de Statistică
    37.    
Serviciul Fiscal de Stat
    38.     Institutul Naţional al Justiţiei
    39.     Academia de Ştiinţe a Moldovei
    40.     Casa Naţională de Asigurări Sociale
    41.     Curtea Constituţională
    42.     Biroul Relaţii Interetnice
    43.     Biroul migraţie şi azil
    44.     Agenţia Achiziţii Publice
    45.     Agenţia Rezerve Materiale
    46.     Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    47.     Inspecţia de Stat în Construcţii
    48.     Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
    49.     Agenţia “Moldsilva”
    50.     Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţii Nucleare şi Radiologice
    51.     Agenţia “Apele Moldovei”
    52.    
Consiliul Concurenţei
    53.     Agenţia Naţională Transport Auto
    54.     Academia de Administrare Publică
    55.     Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
   
56.     Inspecţia financiară
    57.     Agenţia Proprietăţii Publice
    58.     Agenţia Medicamentului
    59.     Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
    60.     Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
    61.     Comisia Naţională a Pieţei Financiare
    62.     Agenţia Turismului
    63.     Camera Înregistrării de Stat
    64.     Banca Naţională a Moldovei
    65.     Consiliul Superior al Magistraturii
    66.     Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
    67.     Consiliul Coordonator al Audiovizualului
    68.     Inspecţia Muncii
    69.     Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
   
70.    Serviciul de Stat de Curieri Speciali
    71.    Oficiul Avocatului Poporului
    72.    Centrul Serviciului Civil
    73.    Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
    74.    Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase
    75.    Consiliul de supraveghere a activităţii de audit
    76.    Serviciul Stare Civilă
    77.    Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
    78.    Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
    79.    Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice
    80.    Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
    81.    Serviciul Piscicol
    82.    Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova
    83.    Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)
    84.    Comisia Naţională de Integritate
    85.    Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    86.    Centrul Naţional de Expertize Judiciare
    87.    Fondul republican de susţinere socială a populaţiei
    88.    Inspecţia Socială
    89.    Agenţia de Transplant
    90.    Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
    91.    Centrul Militar Chişinău
    92.    Inspectoratul General al Poliţiei
    93.    Departamentul trupelor de carabinieri
    94.    Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne
    95.    Serviciul securitate internă şi combatere a corupţiei al Ministerului Afacerilor Interne
    96.    Academia „Ştefan cel Mare”
    97.    Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne
    98.    Clubul sportiv central „Dinamo”
    99.    Agenţia de Asigurare a Calităţii
    100.  Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură
    101.  Agenţia pentru Eficienţă Energetică
    102.  Inspectoratul Energetic de Stat
    103.  Institutul Naţional de Standardizare
    104.  Institutul Naţional de Metrologie
    105.  Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova
    106.  Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante
    107.  Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice
    108.  Universitatea Agrară de Stat din Moldova
    [Anexă nr.1 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Anexă nr.1 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Anexă nr.1 modificată prin HG886 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.954]
    [Anexă nr.1 modificată prin HG225 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247]
    [Anexă nr.1 modificată prin HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155]
    [Anexă nr.1 modificată prin HG268 din 17.04.13, MO83-90/19.04.13 art.322]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG796 din 28.10.11, MO187-191/04.11.11 art.875]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG887 din 24.09.10, MO191-194/01.10.10 art.978]

    [Anexa nr.2 exclusă prin HG887 din 24.09.10, MO191-194/01.10.10 art.978]