LO0265/1998
ID intern unic:  311769
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 265
din  24.12.1998
privind rectificarea bugetului pe anul 1998
Publicat : 30.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 116     Promulgat : 25.12.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea  bugetului pe anul 1998 nr.1446-XIII din 27 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.10-11,  art.52;nr.74, art.505) se modifică astfel:
1. Articolul 3 alineatul (2) litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) împrumuturi  în sumă de 875 milioane lei, inclusiv  echivalentul în  lei  la momentul convertirii al sumei de 51 milioane dolari  S.U.A., care  vor  fi folosite pentru finanţarea deficitului bugetar  şi  pentru procurarea valutei străine din rezervele valutare ale statului în scopul achitării datoriei de stat externe;"
2. Articolul 5 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Garanţiile  de stat emise în anul 1998 la împrumuturile externe nu  vor  depăşi 17 milioane dolari S.U.A. - sumă a garanţiilor emise  în favoarea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la creditul pentru  reconstrucţia  Aeroportului Internaţional Chişinău  (9  milioane dolari  S.U.A.)  şi la creditul pentru extinderea  creditării economiei naţionale şi dezvoltarea proprie a băncii, primit de către Banca Comercială   "Moldova-Agroindbanc"  S.A.  (8  milioane  dolari  S.U.A.).
Emiterea de garanţii de stat la împrumuturi interne este intersiză."
Art.II. - Articolul  V  din Legea privind rectificarea bugetului  pe anul 1998 nr.209-XIV din 25 noiembrie 1998 va avea următorul cuprins:
"Art.V. - (1)  Banca  Naţională a Moldovei va prelungi termenele  de amortizare a creditelor în sumă de 875 milioane lei, acordate Guvernului în  anul  1998  şi garantate în conformitate cu legislaţia în  vigoare, stabilind scadenţa pentru anul 1999.
(2) Împrumutul,  în  sumă  de 51 milioane dolari S.U.A.,  primit  de Guvern  de  la Banca Naţională a Moldovei pentru achitarea  datoriei  de stat  externe,  va  fi  rambursat parţial din contul tranşei  a  doua  a creditului Băncii Mondiale(SAL-II) în sumă de 35 milioane dolari S.U.A."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 24 decembrie 1998.
Nr. 265-XIV.