LPC313/2001
ID intern unic:  312330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 313
din  28.06.2001
pentru  completarea articolului  12 din Legea presei nr.243-XIII
din 26 octombrie 1994
Publicat : 20.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 081     art Nr : 612     Promulgat : 28.06.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol  unic. - Articolul 12 din Legea presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.12), cu modificările ulterioare, se completează cu  alienatul  (4), care va avea următorul  cuprins:
"(4) Se interzice finanţarea sau susţinerea în orice altă  formă a publicaţiilor periodice de către guvernele statelor străine, cu excepţia cazurilor prevăzute în acordurile interstatale bilaterale."
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                  Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 28 iunie 2001.
Nr. 313-XV.