LPC372/2005
ID intern unic:  315215
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 372
din  29.12.2005
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 27.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 16-19     art Nr : 70
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea  R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1423 şi articolul 1434, sintagma "Ministerul Transporturilor  şi Comunicaţiilor" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
2. La articolul 2316 alineatul doi, sintagma "Camerei Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camerei Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
Art.II. - În cuprinsul Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
Art.III. - La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr.112-XIII din 20 mai 1994 cu privire la susţinerea şi protecţia micului business (republicată în Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2002, nr.69-70, art.553), sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
Art.IV. - La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările ulterioare, sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
Art.V. - La articolul 9 din Legea poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.711), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
Art.VI. -  În cuprinsul Legii telecomunicaţiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.56, art.393), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
Art.VII. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5 punctul 31), sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale."
2. La articolul 161 alineatul (4), articolul 163 alineatul (4), articolul 166 alineatul (1) şi la articolul 168 alineatul (5), sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale."
Art.VIII. - Legea nr.329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.87-89, art.423), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 12:
alineatul (2) se exclude;
alineatul (3) devine alineatul (2);
din alineatul (2) se exclud cuvintele "se efectuează cu respectarea condiţiei prevăzute la alin.(2) şi".
2. La articolul 13 alineatul (1), sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
Art.IX. - La articolul 17 alineatul (2) din Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.915), cu modificările ulterioare, sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
Art.X. - În cuprinsul Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma  "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
Art.XI. - În cuprinsul Legii nr.1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.73-74, art.547), sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
Art.XII. - Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 109), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5:
alineatul (1), sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale";
alineatul (5), sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale."
2. La articolul 14 alineatul (2), sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale."
Art. XIII. - La articolul 5 alineatul (5) şi la articolul 6 alineatul (2) din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), cu modificările ulterioare, sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
Art.XIV. -  În cuprinsul Legii nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44), sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                 Marian LUPU

Chişinău, 29 decembrie 2005.
Nr. 372-XVI.