LPC114/2004
ID intern unic:  311968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 114
din  22.04.2004
pentru completarea articolului 17 din Legea nr. 397-XV din
16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale
Publicat : 07.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 073     art Nr : 393     Promulgat : 29.04.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 17 alineatul (2) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248-253, art. 996), după cuvintele "participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan," se completează cu cuvintele "participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl,".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 22 aprilie 2004.
Nr. 114-XV.