HPC467/1999
ID intern unic:  306703
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 467
din  25.06.1999
pentru completarea Hotărîrii cu privire la zilele de
sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 15.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 73     Data intrarii in vigoare : 15.07.1999
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. - La  punctul  1 litera a) din Hotărîrea nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în  Republica Moldova, cu completările incluse de Hotărîrea nr. 695-XII din 27 august 1991, după textul:
    "- Ziua comemorării victimelor stalinismului (6 iulie);"
    se introduce textul:
    "- Ziua Constituţiei (29 iulie);"
    Art. II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                              Dumitru DIACOV

    Chişinău, 25 iunie 1999.
    Nr. 467-XIV.