LPC75/2007
ID intern unic:  322433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 75
din  23.03.2007
pentru modificarea articolului 46 al Codului electoral
Publicat : 30.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 194
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Articolul 46 alineatul (3) al Codului electoral, aprobat prin Legea nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "(3) Candidaţii, pe durata campaniei electorale, beneficiază de dreptul de a fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent fără menţinerea salariului."

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr. 75-XVI. Chişinău,  23 martie 2007.