LPC571/2003
ID intern unic:  312558
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 571
din  25.12.2003
pentru modificarea articolului 38 al
Legii nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie
Publicat : 23.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 064     art Nr : 342     Promulgat : 09.04.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 38 al Legii nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 71-73, art. 575), textul "3 ani" se înlocuieşte cu textul "4 ani".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 25 decembrie 2003.
Nr. 571-XV.