LPC538/1999
ID intern unic:  311335
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 538
din  23.07.1999
pentru modificarea anexei nr.9 din Legea bugetului pe anul 1999
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 87
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  -  Anexa  nr.9  din  Legea  bugetului  pe  anul 1999 nr.216-XIV din  12 decembrie 1998 (Monitorul  Oficial  al  Republicii Moldova, 1998, nr.119-120, art.719) se modifică după cum urmează:
    la poziţia 7 coloana  3,  cifra "10,00" se  substituie  prin  cifra "6,00";
    la poziţia 8 coloana  3,  cifra "12,00" se  substituie  prin  cifra "7,00".
   
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

    Chişinău, 23 iulie 1999.
    Nr. 538-XIV.